Vinden

Vinden, Smedjegatan 6 är en häftig vindslokal som hyrs ut till konstutställningar, föreläsningar, workshops, företagsevent, föreningsträffar och liknande. (Vi hyr inte ut till privata fester.)

För mer information kring kostnader, tillgängliga tider och vad som ingår o s v - kontakta Erik på tel: 072-215 65 13 eller Lars på tel: 070-57 704 35
Det går också bra att maila till: vindensmedjegatan6@gmail.com  

Följ gärna Vinden på Facebook och @vindensmedjegatan6 på Instagram för fler bilder och information om kommande utställningar och andra aktiviteter.